Category Tejemnice snu

Osrodek leczenia alkoholizmu-od czego zacząć?

Ośrodek leczenia alkoholizmu

wiadomo, że czasy się zmieniają, zmienia się też sposób w jaki się leczy osoby nadużywające alkoholu. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że nawet jeśli same początki będą mogły wydawać się trudne, to jednak za jakiś czas można będzie zauważyć pewne różnice. Od czas do czasu można będzie więc zainteresować się możliwościami jakie dają kliniki takie jak właśnie ośrodek leczenia alkoholizmu ponieważ to właśnie w nich można będzie otrzymać profesjonalną pomoc. Nawet w momencie w którym ktoś jest naprawdę w kiepskiej kondycji fizycznej i właściwie nie do końca nadaje się na leczenie to i tak nie wolno odpuszczać...

Read More

Odwyk alkoholowy- na czas wakacji

Odwyk alkoholowy

możliwości wyjścia z nałogów w dużej mierze zależne są od podejścia ze strony pacjenta, a z tym jak wiadomo bywa naprawdę bardzo różnie. Od czasu do czasu można zainteresować się opcjami jakie daje właśnie odwyk alkoholowy a być może mimo początkowych przeciwności to jednak można będzie zupełnie inaczej na pewne sprawy zacząć sobie patrzeć. Nie od dziś wiadomo, że właściwie to my sami decydujemy o tym, jak to wszystko będzie mogło wyglądać. Wiadomo, że co aranjaki czas można zdecydować się na tak zwany przypominający odwyk który również nie będzie pozostawał bez znaczenia dla naszego podejścia do samego picia...

Read More

Mechanizm działania środków nasennych

Odkrycie nowych leków nasennych przeważnie jest dziełem przypadku, syntezę nowego środka rzadko dotychczas poprzedzały teoretyczne założenia, jest to w ogóle zjawisko w farmakologii typowe. Efekt terapeutyczny i niepożądane objawy podstawowych leków nasennych są dobrze znane, niewiele natomiast wiemy o mechanizmie ich działania. Dzięki niedawnym odkryciom można się jednak spodziewać, że wkrótce więcej będziemy wiedzieć na ten temat. W roku 1977 odkryto jednocześnie w Szwajcarii i w Danii, że benzodwuazepiny wiążą się z określonymi miejscami błony komórkowej neuronów, tak zwanymi receptorami. Odkrycie to wzbudziło wielkie zainteresowanie, a to dlatego, że parę lat wcześniej wykryto w mózgu receptor opiatowy, a następnie opiaty endogenne, endorfiny i enkefaliny. Przypuszcza się na tej podstawie, że muszą też istnieć endogenne benzodwuazepiny, wiążące się z odpowiednim receptorem i spełniające rolę fizjologicznych środków nasennych i uspokajających. Mimo usilnych starań substancji takich nie udało się, jak dotąd, wykryć. Wysiłki te nie są jednak całkowicie bezowocne. Niedawno udało się zsynetyzować związki, które wprawdzie wiążą się z receptorem benzodiazepinowym, nie wykazują jednak żadnego działania biologicznego. Zastosowanie tych tak zwanych antagonistów benzodwuazepin umożliwia szybkie zniesienie działania wielu leków nasennych i uspokajających. Być może pozwolą one ograniczyć efekt nasenny do okresu nocy, za wcześnie jest jednak wyrokować, czy rzeczywiście znajdą one praktyczne zastosowanie.

Read More

Mechanizm działania środków nasennych cz. 2

Dotychczas była mowa wyłącznie o środkach zapisywanych przez lekarzy. Wiele jest jednak różnych specyfików dostępnych bez recepty. Są to gównie preparaty ziołowe, od dawna znane w medycynie ludowej. Największym powodzeniem cieszy się tu kozłek lekarski. Mimo jego popularności niewiele wiadomo o mechanizmie jego działania. Uczony szwajcarski Peter Leathwood zajął się niedawno zagadnieniem nasennego działania kropli Walerianowych. Przebadał on za pomocą podwójnie ślepej próby 128 osób, które otrzymywały albo kapsułki z wyciągiem z kozłka, albo placebo. Działanie leku oceniano na podstawie kwestionariusza. Okazało się, że preparaty kozłka lekarskiego zdaniem badanych skracają latencję i poprawiają jakość snu. Działanie to jest wyraźniejsze w przypadku bezsenności. Nie stwierdzano objawów ubocznych następnego dma. Jest to dotychczas jedyne doniesienie naukowe na ten temat: potwierdziło ono nasenne działanie tego preparatu. Celowe wydają się dalsze badania, zwłaszcza nad ustaleniem skutecznych dawek i wyizolowaniem substancji czynnych. Staramy się obecnie rozwiązać tę sprawę wspólnie z farmaceutką Gizelą Balderer.

Read More

Jak wygląda u dziecka sen głęboki?

W pierwszych miesiącach ilość snu REM błyskawicznie się zmniejsza (rys. 3.2). W wieku 2 – 3 lat REM trwa tylko 25% czasu snu, jak u osoby dorosłej. A jak wygląda u dziecka sen głęboki? U noworodka zapis EEG we śnie Non-REM składa się w zasadzie z mieszanej czynności fal wolnych i fal szybkich, dopiero w pierwszych miesiącach życia wykształca się ciągła czynność fal wolnych. Już u trzymiesięcznego niemowlęcia widzimy, że na początku nocy przeważa zapis charakterystyczny dla snu głębokiego, tak samo jak u ludzi dorosłych.

Read More

Czynnik S i SPS: współczesne hipnotoksyny? cz. 3

Muszę jeszcze opowiedzieć o bardzo ciekawych badaniach prowadzonych na kontynencie azjatyckim. W połowie lat siedemdziesiątych zagadnieniem hipnotoksyn zajęli się Japończycy. Są to: profesor Koji Uchizono, dyrektor Narodowego Instytutu Badawczego, znany fizjolog, który kieruje całym zespołem. Shojiro Inouć, biocybernetyk, profesor wydziału medycznego w Tokio, oraz Hiroaki Nagasaki, którzy prowadzą doświadczenia na zwierzętach, a także profesor Yasuo Komoda, biochemik, który zajął się analityczną częścią pracy. Zasada doświadczeń była taka sama jak u Pappenheimera. Mózgi szczurów, pozbawionych przez całą dobę snu. stanowiły materiał, w którym poszukiwano związków odpowiedzialnych za sen. Profesor Inouć i jego współpracownik Kazuki Honda opracowali wyjątkowo precyzyjną metodę wykrywania endogennych czynników snu w różnych frakcjach badanego materiału. Biorcą był także szczur, zwierzętom tym implanto- wano elektrody do mózgu i mięśni, jak się to zazwyczaj robi podczas badań snu, a ponadto wprowadzano im na stałe do mózgu kaniule, ni przez które można podawać do przestrzeni płynowych albo nieczynny roztwór, albo badaną substancję. Aby wykluczyć wpływ czynników zewnętrznych, zwierzęta trzymano w otoczeniu o stałej temperaturze i stałym fotoperiodzie. Tym sposobem stwierdzono, że w mózgu pozbawionych snu dawców znajduje się czynnik wywołujący sen u biorców. Czynnik ten nazwano SPS, sleep promoling substance, co znaczy po angielsku: katalizator snu. Substancja ta działa przez 24 godziny od jej podania, a efekt zależy od tego, w której fazie fotoperiodu została podana. Budowa chemiczna SPS nie jest dotąd znana.

Read More

Ciasteczka nasenne

Pamiętać musimy, że jedną z podstawowych zasad zdrowego snu jest powstrzymanie się od jedzenia na jakiś czas przed pójściem do łóżka. Okazuje się, że czasem można, a nawet powinno się złamać tę regułę. Istnieją bowiem słodycze, które ułatwiają zasypianie. Do takich smakołyków należą czekoladowe murzynki i pierniki zawierające zwiększoną dawkę melatoniny ,substancji ułatwiającej zasypianie. Ciasteczka tego typu zawierają znane środki relaksujące takie jak korzeń waleriany oraz dziką różę. Takie słodkości są przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych, ponieważ u dzieci spożycie zbyt dużej dawki melatoniny mogłoby doprowadzić do zatrucia. Ciastka można dostać w zwykłym sklepie lub zakupić przez Internet...

Read More

Alkohol jest bezwartościowy jako środek nasenny

Alkohol należy do ulubionych środków domowych, stosowanych w bezsenności. Jakkolwiek nie mogę przytoczyć tu danych laboratoryjnych, jest wiadomo, że szklaneczka do poduszki rzeczywiście ułatwia zasypianie. Niewielkie ilości alkoholu działają jednak zbyt słabo w poważniejszych zaburzeniach snu. Większa dawka jest skuteczna, ale jej działanie ogranicza się do pierwszej połowy nocy. Jak przedstawiono to na rysunku, nad ranem występuje dłuższa bezsenność z odbicia.

Read More

Walka ze snem

Walka ze snem traktowana była w różnych kulturach jako sprawdzian wartości człowieka. Religioznawca Mircea Eliade opowiada o zwyczajach szczepów australijskich podczas obrzędu inicjacji młodym ludziom nie wolno było spać przez trzy noce. Babiloński bohater Gilgamesz w poszukiwaniu nieśmiertelności poddaje się próbie, pod- czas której musi czuwać przez sześć dni i nocy. A ponieważ nie udało mu się przezwyciężyć senności, pozostał śmiertelny. Ernst Benz w książce pod tytułem Ułuda przytacza różne sposoby powstrzymywania się od snu, które stosowali niegdyś asceci, aby osiągnąć ponadzmyslowe poznanie. Były to między innymi całonocne nabożeństwa celebrowane przez mnichów wczesnego chrześcijaństwa, tak zwane pannichidy. Także podczas godzinek, odprawianych w kościele wschodnim, można spać nie dłużej niż 3 -4 godziny, gdyż modlitwy nocne kończą się po północy, a ranne zaczynają się o czwartej.

Read More

Sposoby zwalczania bezsenności

Co należy robić, gdy ktoś nie może spać? Czy ma się udać do lekarza, czy sam się powinien uporać z tym problemem? Czy przyjmowanie leków nasennych jest jedynym rozwiązaniem i czy znane są jakieś inne sposoby? Czy bezsenność jest szkodliwa dla zdrowia? Oto kilka pytań, spośród wielu, na które zazwyczaj musi odpowiadać specjalista w dziedzinie snu. Odpowiem może najpierw na ostatnie pytanie. Bywa, że ktoś nie śpi jedną lub dwie noce, i martwi się, że odbije się to na jego zdrowiu. Obawy takie nie są uzasadnione. Krótkotrwała, okresowa bezsenność zdarza się wszystkim ludziom i nie wymaga leczenia, ponieważ ustępuje samoistnie. Skrócenie snu wskutek przygodnej bezsenności nie ma żadnego wpływu na stan zdrowia. Jeśli bezsenność nawraca, trzeba wyjaśnić, jakie są jej powody. Może pacjent bezustannie rozpamiętuje swoje kłopoty i nie jest w stanie się od nich odciąć? Może przyczyną bezsenności są zadrażnienia w pracy lub w domu? Może pacjent pracuje wieczorami ponad siły, a w nocy dalej rozmyśla o swych zajęciach? Czy przypadkiem nie pali wieczorem tyle, że potem nie może spać? Bezsenność można niekiedy opanować przestrzegając zasad higieny snu. Są one następujące:

Read More

Czy lunatyk może być niebezpieczny

Lunatyzm, czyli zjawisko chodzenia w czasie snu, jest charakterystyczne przede wszystkim dla dzieci. Ich układ nerwowy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty, dlatego nie powinno nas dziwić, kiedy nasza pociecha wyrusza na nocne wędrówki. Poważniejszy problem zaczyna się w chwili, gdy lunatykują jużludzie dorośli. W wielu z nas widok pogrążonej we śnie osoby, która jak gdyby nigdy nic przemierza pokój, wzbudza strach. W związku z tym pojawia się pytanie czy tacy lunatycy mogą stanowić zagrożenie dla naszego otoczenia? Świadomość lunatyka pozostaje cały czas w ciągłym uśpieniu, ale ma on otwarte oczy, może wykonywać różne czynności takie jak : jedzenie, ubieranie się, a nawet jazda samochodem. Jednak po przebudzeniu nie jest w stanie niczego sobie przypomnieć...

Read More

Ćwiczenia jogi przed snem

Bezsenność to poważny problemem, który dotyka milionów ludzi każdego roku. Krótka, spokojna sesja jogi przed snem może przynieść ogromną ulgę komuś, kto cierpi na zaburzenia snu. Znajdźmy styl jogi, który w pełni nas zrelaksuje. Sekwencje jogi, które koncentrują się na głębokim oddychaniu i powolnym ruchu, pomogą nam w zaśnięciu. Każdy rodzaj energicznej jogi może działać odwrotnie pobudzając umysł i dlatego nie jest wskazany przed snem. Niektóre z najbardziej popularnych i bardzo relaksujące stylów jogi to hatha joga, joga integralna czy kripalu. Orientacyjnie można przyjąć 15 minut przed snem, ale zawsze należy słuchać swojego ciała. Jeśli po 10 minut ćwiczeń poczujemy się bardzo zmęczeni i senni, połóżmy się spać...

Read More

Śpiochom grozi zawał serca

Uwielbiamy spać i wylegiwać się w łóżku, najczęściej w okresie zimowym, ciężko nam się wynurzyć spod kołdry wczesnym rankiem. Jednak nie jest to dobre rozwiązanie dla naszego zdrowia niestety. Choroby serca, w tym śmiertelnie groźny zawał, dotykają coraz częściej nawet młodych ludzi. Ma to ścisły związek z naszym trybem życia kiedy bardzo dużo pracujemy, mało lub nieefektywnie wypoczywamy, narażeni jesteśmy na stały stres, zapominamy albo nie mamy czasu na badania kontrolne, odżywiamy się kiepsko i zwykle poza domem. Dlatego każdej nocy powinniśmy przesypiać około 7 do 8 godzin, i jest to wystarczająco długo, żeby nasz organizm zdążył porządnie wypocząć i zregenerować siły przed nadchodzącym dniem...

Read More