Monthly Archives Lipiec 2018

Następstwa przyjmowania leków nasennych

Dobry środek nasenny powinien poprawiać sen w nocy i nie upośledzać czuwania w dzień. Rzeczywistość najczęściej odbiega od tego ideału. Niedawno przeprowadziliśmy badania nad następstwami przyjmowania przeciętnych dawek różnych powszechnie stosowanych leków nasennych z grupy benzodwuazepiny. Pewien popularny specyfik o długim połowicznym czasie wydalania powodował oszołomienie u 10 z 12 badanych osób działanie to utrzymywało się do południa. Jak stwierdziliśmy, różne preparaty nasenne wywołują obniżenie sprawności w godzinach rannych. Badanym zlecano przepisanie na maszynie w ciągu 20minut tekstu składającego się z bezsensownych słów. Zażycie wieczorem środka nasennego powoduje wzrost ilości błędów w maszynopisie. Również inne testy potwierdzają, że leki nasenne prowadzą do spadku sprawności, utrzymującego się jeszcze następnego dnia. Bywa, że jest to szczegół bez znaczenia, ale jeśli codzienne czynności pacjenta wymagają skupienia uwagi, fakt przyjmowania środków nasennych może być brzemienny w skutki. Często pacjenci nie zdają sobie sprawy z obniżenia sprawności, wywołanego utrzymującym się niewielkim działaniem środków uspokajających, i przeceniają swoje szanse. W Finlandii na przykład w stosunkowo wysokim odsetku wypadków drogowych stwierdzono u kierowców we krwi pochodne benzodwuazepiny. Działanie związków tych utrzymuje się nie tylko w ciągu następnego dnia, ale jeszcze najbliższej nocy. Niedawno wykazaliśmy za pomocą analizy widmowej, że jednorazowa dawka środka nasennego modyfikuje czynność bioelektryczną mózgu jeszcze następnej nocy.

Read More