Monthly Archives Sierpień 2018

REM i marzenia senne

Marzenia senne występują nie tylko we śnie REM, ale i podczas zasypiania, budzenia się i snu Non-REM. Można postąpić krok dalej i zadać pytanie: czy sny nie zdarzają się także i na jawie? Gdy ktoś leży z zamkniętymi oczyma, zupełnie oderwany od rzeczywistości, a myśli jego zaczynają się kłębić, może się tak zagubić w rojeniach, że sam nie wie, gdzie się znajduje. Wydaje się, że treść i koloryt marzeń sennych oraz snów na jawie są podobne, w zasadzie nie do odróżnienia. Sterowane od wewnątrz widzenia, podobne do marzeń sennych, występują także w czuwaniu i czasem są źródłem artystycznego natchnienia.

Read More