Monthly Archives Wrzesień 2017

Środki nasenne

Środki nasenne należą do najczęściej stosowanych leków, w Stanach Zjednoczonych zażywa je w ciągu roku 6 do 9 milionów osób dorosłych. Niemal 40% spośród nich są to ludzie powyżej 60 roku życia, mimo że stanowią oni tylko 15% populacji. Spożycie leków nasennych wyraźnie narasta w zaawansowanym wieku. Jak działają owe tak często używane medykamenty? Jakaż nich płynie korzyść, i zjakim ryzykiem połączone jest ich stosowanie? I jeszcze jedno bardzo ważne pytanie: czy sen po środkach tych jest fizjologiczny?

Read More

Czy DSIP jest poszukiwanym endogennym czynnikiem snu? cz. 2

Od czasu, gdy firmy farmaceutyczne zaczęły produkować DSIP, jego własności stały się przedmiotem badań w licznych ośrodkach. Wyniki owych badań wcale nie pozwalają na sformułowanie kategorycznych wniosków. Nie wszyscy są zdania, że DSIP sprowadza sen. Niektórzy nie stwierdzali, aby wywierał on w ogóle jakiekolwiek działanie. Jeśli nawet obserwowano zmiany, były one różne, na przykład u królika opisywano wydłużenie snu wolnofalowego, a u kota – wzrost ilości snu REM. Pierwsze doświadczenia z dożylnym podaniem DSIP u człowieka świadczą o tym, że ma on działanie nasenne, które jednak objawia się dopiero po wielu godzinach.

Read More

Czynnik S i SPS: współczesne hipnotoksyny?

Jakkolwiek eksperymenty Pićrona dobrze były znane na początku naszego stulecia, nikt się nie kwapił kontynuować jego badania, tylko amerykańscy uczeni J.G. Schnedorf i A C. Ivy w 1939 roku potwierdzili teorię biochemicznej regulacji snu.

Read More

Wątek myśli we śnie

Jeszcze jedna ciekawostka w związku z marzeniami sennymi i stadiami snu: marzenia senne występują nie tylko podczas właściwego snu, ale także podczas zasypiania i budzenia się. Robert Musil opisuje w swych pamiętnikach owo szczególne przenikanie się świadomej myśli i obrazów snu podczas budzenia się.

Read More