Jak wygląda u dziecka sen głęboki?

W pierwszych miesiącach ilość snu REM błyskawicznie się zmniejsza (rys. 3.2). W wieku 2 – 3 lat REM trwa tylko 25% czasu snu, jak u osoby dorosłej. A jak wygląda u dziecka sen głęboki? U noworodka zapis EEG we śnie Non-REM składa się w zasadzie z mieszanej czynności fal wolnych i fal szybkich, dopiero w pierwszych miesiącach życia wykształca się ciągła czynność fal wolnych. Już u trzymiesięcznego niemowlęcia widzimy, że na początku nocy przeważa zapis charakterystyczny dla snu głębokiego, tak samo jak u ludzi dorosłych.

Cykliczną naprzemienność snu Non-REM i REM obserwuje się już u małych dzieci. Czas trwania cyklu snu wynosi u dziecka rocznego 45 – 50 minut, u starszych dzieci (5 – 10 lat) cykl wydłuża się do 60-70 minut, aby osiągnąć przeciętną wartość 90 minut u osoby dorosłej. A zatem podstawowe cechy snu człowieka dorosłego stwierdza się już we wczesnym dzieciństwie. W miarę rozwoju sen coraz bardziej ogranicza się do godzin nocnych, jego czas trwania stopniowo maleje, zmniejsza się też ilość stadium REM, z połowy całkowitego czasu trwania snu do 25%.

O śnie człowieka dorosłego w młodości i w wieku średnim będzie jeszcze mowa. Chciałbym tu tylko napomknąć, że jednofazowy rytm snu i czuwania u dorosłych nie zawsze jest regułą. W północnej i środkowej Europie raczej się nie zdarza, aby ludzie czynni zawodowo sypiali w środku dnia, zwyczaj taki jest natomiast szeroko rozpowszechniony w krajach śródziemnomorskich. Mieszkańcy południowych okolic przesypiają skwarne godziny, a gdy wieczorem upał zelżeje, orzeźwieni i wypoczęci bawią się lub pracują. Grecki uczony Konstantin Soldatos na podstawie ankiety, przeprowadzonej w Atenach, stwierdził, że 42% badanych co najmniej trzy razy w tygodniu sypia w południe, przy czym drzemka ta zwykle trwa dłużej niż godzinę. Według Soldatosa wyniki ankiety świadczą o tym, że i w Grecji nawyk

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>