Dobowe zapotrzebowanie na sen cz. 3

Wiemy już, że są ludzie, którym wystarcza niewiele snu. Jakie jest rozpowszechnienie owego niewielkiego zapotrzebowania na sen? Na rysunku 3.4 można zobaczyć, ile czasu ludzie w ogóle sypiają. Przedstawiony histogram oparty jest na badaniach ankietowych, którymi objęto ponad 800000 Amerykanów w wieku powyżej 30 lat. Należy podkreślić, że są to wyniki subiektywnych ocen. Wśród tysiąca ankietowanych jest tylko jedna osoba, która podaje, że sypia mniej niż 4 godziny dziennie, a cztery osoby na tysiąc śpią od 4 do 5 godzin. Najwięcej osób (45% ankietowanych) sypia 8-9 godzin, około 1/3 – od 7 do 8 godzin. Nowsze badania ankietowe, którymi objęto we Francji 800 osób, wykazały, że ludzie najczęściej sypiają od 8 do 8.5 godziny. Różnice czasu trwania snu występują nie tylko u dorosłych. Z badań wykonanych na uniwersytecie w Zurychu wynika, że na przykład dzieci pięcioletnie śpią od 8 do 15 godzin. Skąd się biorą tak wielkie różnice? Niedawno zajęła się tym zagadnieniem grupa naukowców fińskich próbowali oni odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ mają na czas trwania snu czynniki genetyczne, i przeprowadzili badania u 2000 bliźniąt jednojąjowych (to znaczy o jednakowym wyposażeniu genetycznym) i ponad 4000 bliźniąt niejednojajowych (to znaczy o różnym wyposażeniu genetycznym). Okazało się, że czas trwania snu, a nawet subiektywnie odczuwana jego jak ość, zależą od czynników wrodzonych i że jest to zależność istotna statystycznie. U bliźniąt jednojąjowych uzyskiwano podobne wyniki, nawet jeśli żyły one osobno.

Read More

Bajki przed snem

Część z nas doskonale pamięta tradycję oglądania wieczorynek przed snem. Do dziś jest to chętnie kultywowany rytuał w wielu domach. To taka chwila, która pozwala dorosłym na moment odetchnąć, zanim zabiorą się do kładzenia dzieci spać. Czasem jednak włączanie dzieciom bajek przed snem, nie służy maluchom i znacząco wpływa na jakość ich wypoczynku. Swoją decyzję o włączeniu dziecku bajki przed snem rodzice tłumaczą najczęściej tym, że jest to w ich domu tradycja, pozwalająca wyciszyć aktywne maluszka, zanim ten położy się spać. Dzieci, które dłużej oglądały telewizję, miały większe problemy z zaśnięciem. Telewizja i nadawane w niej treści przyzwyczajają do bardzo silnych bodźców...

Read More

Swobodny przebieg rytmów biologicznych

Pod koniec lat pięćdziesiątych brytyjska uczona Mary Lobban i jej współpracownicy przeprowadzili niecodzienne doświadczenie. Całą grupą, razem z badanymi, spędzili lato na Spitsbergenie, gdzie podczas dnia polarnego nie można bez zegara określić, która jest godzina. Dwanaście badanych osób przebywało tam w 2 osobnych grupach. Wszyscy nosili zegarki, ustawione bez ich wiedzy w ten sposób, że w jednej grupie zegarki te śpieszyły się, to znaczy, że pełen obrót wskazówki godzinowej trwał nie 12 a 10.5 godziny, natomiast zegarki drugiej grupy późniły się, to znaczy, że pełen obrót wskazówki godzinowej trwał 13.5 godziny. Rytmy biologiczne natychmiast dostosowały się do nowego reżimu. Uczestnicy eksperymentu pędzili dni 21- lub 27-godzinne, nie zdając sobie z tego sprawy. Jednak nie wszystkie rytmy ustroju udało się oszukać za pomocą fałszywego zegara. Na przykład rytm wydzielania potasu z moczem nadal wykazywał okres około 24 godzin. W ten sposób wytworzyło się tak zwane wewnętrzne rozkojarzenie rytmów biologicznych, kiedy to rytmy te są względem siebie przesunięte w fazie i dotychczasowa harmonia różnych funkcji ustroju przeradza się w chaos.

Read More

Długość snu

Aby nasz organizm prawidłowo się regenerował, to niezbędny jest nam do tego odpowiednio długi sen, w którym nie tylko odpoczywamy, ale wtedy nasz własnie mózg porządkuje i analizuje zebrane podczas całego naszego dnia informacje. Nasz układ hormonalny również pracuje nad naszym ciśnieniem, metabolizmem, apetytem, pracą systemu nerwowego, a także nad koncentracją uwagi i samopoczuciem. Zdrowy i długi sen to też często bardzo dobry sposób na pozbycie się naszego stresu. Kiedy niestety mało śpimy, przyczyniamy się do powstania depresji, podnośimy ciśnienie krwi oraz obniżamy naszą produktywność. Więc długi i zdrowy sen jest podstawą naszego dobrego samopoczucia i zdrowia, dlatego szczególnie ważne jest to abyśmy jak najdłużej odpoczywali podczas snu, poniew...

Read More

Prysznic czy kąpiel przed snem

Codziennie wieczorem zastanawiasz się co cie bardziej zrelaksuje przed snem, prysznic czy kąpiel? Prysznic ma działanie zdecydowanie energetyzujące na nasz organizm oraz umysł, pobudza krążenie, a przez to, szczególnie prysznic w postaci na przemian zimnego i ciepłego strumienia, jest sposobem na cellulitis, który może zostać zminimalizowany właśnie poprzez poprawę krążenia. Po nim jesteśmy gotowi na spotkanie z kolejnym dniem. Kąpiel z kolei, szczególnie jeśli jest gorąca, spowalnia rytm serca, dlatego osoby mające problemy sercowe, powinny unikać gorących kąpieli. Gorące kąpiele są za to nieocenione w przypadku dolegliwości z zasypianiem i bezsennością, podwyższają bowiem temperaturę ciała, która opada po wyjściu z wanny i właśnie wówczas stajemy się senni...

Read More

Pojedynczy epizod snu

Czas odpowiadający spoczynkowi nocnemu u człowieka, szczur spędza nie tylko we śnie, okresowo także czuwa. Czuwanie to zajmuje około 2 godzin. Pojedynczy epizod snu trwa zaledwie kilka minut, potem szczur na chwilę się budzi. Wiele innych zwierząt wykazuje taki przerywany, wielofazowy rytm snu i czuwania. Podobnie jak u człowieka, każdy epizod snu rozpoczyna się snem Non- REM, który przechodzi wsen REM. Pojedynczy cykl Non-REM/REM trwa u szczura tylko 10 minut. Czas trwania poszczególnych stadiów jest więc dużo krótszy niż u człowieka.

Read More

Zaburzenia rytmów biologicznych jako ryzyko zawodowe cz. 2

Ludzie ci cierpią z powodu zaburzeń snu, co zresztą nie jest dziwne. Najczęściej obserwuje się trudności w zasypianiu, i płytki, skrócony sen. Jakość snu pogarsza dodatkowo hałas, który zawsze jest większy w dzień niż w nocy. W okresie pracy na zmianie nocnej sen dobowy jest o 2-3 godziny krótszy od snu dobowego podczas pracy na zmianie dziennej. Powstaje niedobór snu, który pogarsza samopoczucie i sprawność. Niektórzy uważają, że jedynym sposobem na to, aby przespać spokojnie choć parę godzin, jest zażywanie leków nasennych. Przeprowadzona niedawno ankieta wykazała, że personel linii lotniczych zażywa znacznie więcej środków nasennych w dni służby niż w okresie wolnym od pracy.

Read More

Medytacja na problemy ze snem

W przypadku, gdy bierzemy jakieś leki na bezsenność, ale niestety nie przynoszą rezultatów, warto sięgnąć po inne naturalne sposoby na poprawę snu. Napewno pomocne w zwalczaniu zaburzeń snu mogą okazać się odpowiednie techniki medytacyjne. Wiele z nich bagatelizuje ten problem, który może znacznie obniżyć jakość ich dotychczasowego życia, niesamowite zmęczenie, pogorszenie nastroju, trudności z koncentracją itp. Czasem stosowane metody leczenia zaburzeń snu często nie przynoszą widocznych efektów. Dlatego obawiamy się sięgania po farmakologiczne środki nasenne ze względu na skutki uboczne, ale jednym ze sposobów, który może znacznie polepszyć jakość naszego snu, a przede wszystkim u osób starszych, jest tzw medytacja uważności. Jakość snu u os...

Read More

Dobowe zapotrzebowanie na sen

Napoleon sypiał bardzo mało, kładł się do łóżka między dziesiątą a dwunastą w nocy i spał do drugiej nad ranem, potem wstawał i pracował w gabinecie do piątej rano, a później spał jeszcze do siódmej.

Read More

Bezsenność miewa nader różne przyczyny

We wspomnianych powyżej badaniach ankietowych, przeprowadzonych w Szwajcarii, najczęstszym powodem zaburzeń snu były różne zmartwienia. Młoda dziewczyna nie może zasnąć z powodu cierpień miłosnych, pani M. rozpamiętuje kłopoty finansowe, zatargi w pracy i chorobę matki. Dyrektor nie może się uwolnić od stresu, towarzyszącego codziennym zajęciom, w duchu już się przygotowuje do rannego posiedzenia i nie może zasnąć, mimo że jest wyczerpany. Nie dla niego, i nie dla wielu innych, niestety, przeznaczone są słowa Goethego: o słodki śnie! Podobny nie zakłóconemu niczym szczęściu, najchętniej przybywasz nie wołany. Rozluźniasz węzły ścisłych myśli, mieszasz ze sobą wszystkie obrazy radości i bólu. Bez przeszkód przesuwają się w duszy kręgi harmonii i – otuleni usłużną ułudą – idziemy na dno. przestajemy istnieć h

Read More

Sen: byt doskonały czy tępe odrętwienie?

W systemach filozoficznych i religiach Dalekiego Wschodu spotykamy się z poglądem, że sen jest to zespolenie jednostki z absolutem. Chiński filozof Czuang-Cy (III w. p.n.e.) pisał: „We śnie dusza jest nie zmącona, jest jednością, natomiast w czuwaniu rozprasza się w codziennej prozie tł 9 życia .

Read More

Ocena działania leków nasennych

Skuteczność środków dostępnych w aptekach zazwyczaj jest potwierdzona naukowo. Kiedyś wnioskowano o działaniu leków wyłącznie na podstawie subiektywnych ocen lekarzy i pacjentów. Obecnie wszystkie nowe preparaty poddawane są wnikliwym badaniom, sprawdza się ich działanie i ocenia objawy uboczne. Jest to konieczne, gdyż dany preparat, zachwalany jako środek nasenny, wcale nie musi mieć takich własności. Od dawna już wiadomo, że niektórzy pacjenci cierpiący na bezsenność reagują także na placebo, to znaczy rzekomy lek, który nie zawiera żadnych substancji czynnych. Wiara w nasenne działanie tabletki ułatwia zaśnięcie. Aby dokonać miarodajnej oceny, zazwyczaj porównuje się działanie placebo z działaniem badanego leku za pomocą tak zwanej podwójnie ślepej próby. Znaczy to, że pacjent otrzymuje lek i placebo w identycznej postaci, przy czym nie wiadomo, jaka jest kolejność podawania obu substancji. Ani pacjent, ani lekarz prowadzący nie wiedzą do czasu zakończenia eksperymentu, który środek i noc po placebo w porównaniu z tym. jak zwykle sypiasz, dziś spałeś: spokojnie niespokojnie głęboko w płytka czujesz się wypoczęty nie jesteś wypoczęty noc po środku nasennym: spokojnie niespokojnie głęboko płytko czujesz się wypoczęty nie jesteś wypoczęty kiedy został podany. Jeśli podwójnie ślepa próba pozwala ustalić różnice między placebo a badanym lekiem, można mieć pewność, że środek ten rzeczywiście przejawia przypisywane mu działanie.

Read More

Hipnagogia

Hipnagogia, to zjawisko fizjologiczne, pojawiające się w momencie zasypiania. Nasz umysł zawiesza się pomiędzy snem a jawą, pojawiają się realistyczne wrażenia wzrokowe, słuchowe lub kinestetyczne, które powodują, że nie potrafimy odróżnić, czy to, co właśnie przeżywamy, jest prawdą, czy urojeniem. Omamy hipnagogiczne nie są zjawiskiem psychopatologicznym. Pojawiają się w momencie przechodzenia ze stanu czuwania w sen. Objawy te nie są wynikiem choroby psychicznej, a wynikają z fizjologii. Kiedy po raz pierwszy doświadczymy objawów hipnagogii, możemy być mocno zaniepokojeni. Wiemy, że zasypiamy, a zaczynamy mieć realne wizje, słyszeć nienaturalne głosy i mieć dziwne odczucia czuć czyjś dotyk, zapach...

Read More