Mocny, zdrowy sen

Bezdechy podczas snu mogą występować już u małych dzieci. Uważa się, że są one przyczyną nagłych zgonów niemowląt. Także i to schorzenie ma najprawdopodobniej podłoże genetyczne, gdyż badania statystyczne wykazały, że bezdechy we śnie występują częściej u rodzeństwa chorych z rozpoznanym już zespołem niż u dzieci nie spokrewnionych. Niemowlęta cierpiące na bezdechy trudniej budzą się ze snu Non-REM, może być to czynnikiem sprzyjającym chorobie. Liczne zespoły badawcze pracują obecnie nad tym zagadnieniem i jest nadzieja, że będziemy znali przyczyny i sposoby zapobiegania owym tragicznym przypadkom.

Spośród blisko 70 znanych zaburzeń snu i czuwania mogliśmy tu omówić tylko nieliczne. Zaburzenia, spowodowane rozkojarzeniem rytmów biologicznych (na przykład wskutek pracy zmianowej), opisano w rozdziale 11. Przytoczone powyżej przypadki chyba jednak wystarczą, aby czytelnik mógł sobie uzmysłowić, że nie każdemu jest dany spokojny, krzepiący sen i świeży umysł po nocnym wypoczynku. Zaburzenia snu rzadko wprawdzie zagrażają życiu, mogą być jednak przyczyną dotkliwego i przewlekłego cierpienia, należy je więc traktować z całą powagą.

Mocny, zdrowy sen często jest porównywany do snu różnych zwierząt. Suseł, który głęboko zaszył się w swej norze, i któremu ciepło jest w gęstym futrze, stanowi symbol poczucia bezpieczeństwa, zazwyczaj utożsamiany z pojęciem spokojnego snu. Czy ten sielski obrazek ma cokolwiek wspólnego z rzeczywistością? Czy suseł spędza zimę w stanie podobnym do głębokiego snu człowieka? Jak będzie jeszcze o tym mowa na końcu rozdziału, sen zimowy różni się zasadniczo od naszego snu nocnego. Także niedźwiedź brunatny, który wprawdzie nie zapada we właściwy sen zimowy, lecz spędza chłodną porę roku w swego rodzaju spoczynku, nie zawsze śpi snem podobnym do ludzkiego. Porównywanie naszych własnych doznań ze zjawiskami obserwowanymi u innych gatunków wymaga szczególnej ostrożności. Dopiero skrupulatne badania, łącznie z rejestracją czynności bioelektrycznej mózgu, pozwalają uzyskać rzetelną wiedzę o tym, jak i kiedy śpią różne zwierzęta.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>