Pojedynczy epizod snu

Czas odpowiadający spoczynkowi nocnemu u człowieka, szczur spędza nie tylko we śnie, okresowo także czuwa. Czuwanie to zajmuje około 2 godzin. Pojedynczy epizod snu trwa zaledwie kilka minut, potem szczur na chwilę się budzi. Wiele innych zwierząt wykazuje taki przerywany, wielofazowy rytm snu i czuwania. Podobnie jak u człowieka, każdy epizod snu rozpoczyna się snem Non- REM, który przechodzi wsen REM. Pojedynczy cykl Non-REM/REM trwa u szczura tylko 10 minut. Czas trwania poszczególnych stadiów jest więc dużo krótszy niż u człowieka.

A jak śpią inne ssaki? Są wśród nich śpiochy, a także gatunki o małym zapotrzebowaniu dobowym na sen. Do śpiochów należy nietoperz. który sypia 20 godzin dziennie, także opos (18-19 godzin) i jeż (17 18 godzin). Natomiast koń. krowa i słoń potrzebują zaledwie 3 do 4 godzin snu wciągu doby. Są też doniesienia, że słoń sypia dłużej. Niema bezpośredniej zależności między całkowitym czasem trwania snu a czasem trwania snu REM. U konia, który śpi zaledwie trzy godziny na dobę, REM stanowi 20% snu, u kreta na 8 godzin snu przypada 25% stadium REM, a mysz, która śpi 13 godzin, ma tylko 10% snu REM. Stwierdza się tu jednak pewne prawidłowości: tak samo jak u człowieka młode osobniki mają więcej snu REM, w miarę dojrzewania REM ulega skróceniu. U szczura w ciągu pierwszych 10 dni życia stadium REM zajmuje aż 72% całkowitego czasu snu. podczas gdy osobnik dojrzały ma snu REM tylko 15 – 20%. Podobną ewolucję stwierdza się u kotów . Natomiast u świnki morskiej, która rodzi się w stanie względnie dojrzałym, ilość snu REM jest po przyjściu na świat dużo mniejsza niż u szczura czy kota i niewiele się zmienia w ciągu dorastania. Ilość snu REM zależy więc od dojrzałości organizmu. Muszę się jednak zastrzec, że rozpoznawanie stadiów snu u nowo narodzonych zwierząt nie jest wcale łatwe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>