Socjologia snu – kontynuacja

W dawnych czasach nie tylko nie było osobnych pomieszczeń sypialnych, ale i czas wypoczynku nie byl ustalony. Gleichmann. wnioskując na podstawie ikonografii z czasów późnego średniowiecza, na przykład malarstwa szkoły flamandzkiej, pisze, że ludzie sypiali niegdyś w ciągu dnia. w pobliżu domu. przy drodze, w polu. Europejczycy zwiedzający Indie są dziś zdumieni widokiem ludzi, którzy śpią w dzień na ulicy. W Europie ukształtował się bowiem pogląd, że nie należy sypiać w pewnych porach i określonych miejscach. Spanie na ulicy i w innych miejscach publicznych uważa się za zakłócanie porządku i jest ścigane przez policję. W wielkich miastach, jak na przykład Paryż, pozwala się jednak clochardom spać pod mostami i na stacjach metra. Nie jest natomiast w złym tonie drzemka w środkach lokomocji, w pociągu lub samolocie.

Sen w ciągu dnia traktowany jest obecnie jako wyraz ociężałości i próżniactwa dziewiętnastowieczny pisarz Iwan Gonczarow w niezrównany sposób daje wyraz temu poglądowi w powieści pod tytułem Ohiomow. „Leżenie nie było dla liii Iljicza koniecznościąjak dla chorego lub człowieka, który chce spać. Nie było też czymś przypadkowym jak dla kogoś, kto się zmęczy ł, ani rozkoszą, jak dla próżniaka. Był to jego stan normalny. Kiedy był w domu – a w domu przebywał niemal stale – leżał ciągle, zawsze w tym samym pokoju, który służył mu jednocześnie za sypialnię, gabinet i bawialnię” 20. Bohater powieści całe życie spędza w' łóżku, a jego przyjaciel bezskutecznie próbuje nakłonić go do pracy.

Pobieżny szkic ten winien częściowo choćby uzmysłowić, jak ciekawe i pouczające mogą być rozważania na temat snu z punktu widzenia historyka kultury, językoznawcy czy socjologa, a więc przedstawicieli nauk humanistycznych. W następnych rozdziałach będzie mowa o współczesnych badaniach snu, które niemal wyłącznie wchodzą w zakres nauk ścisłych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>