Czy istnieje ośrodek snu REM? cz. 2

Dotychczas przedstawiłem wyniki doświadczeń wykonanych głównie na zwierzętach. Czy wyniki doświadczeń tych wyjaśniają także procesy zachodzące u człowieka? W przypadku acetylocholiny wiadomo jest, że jej działanie jest takie samo u ludzi jak u zwierząt doświadczalnych. Christian Gillin i Natray Sitaram, amerykańscy uczeni z National Institute of Mental Health, zajęli się wpływem środków cholinergicznych na sen REM u człowieka. Badania polegały na tym, że jak zwykle rejestrowano polisomnogram, ponadto podawano podczas snu różne leki przez dren założony uprzednio do żyły ramiennej. Jeśli wkrótce po zaśnięciu podano arecholinę, środek o działaniu cholinergjcznym. obserwowano hardzi szybkie pojawianie się snu REM. Po podaniu skopolaminy, środka znoszącego działanie acetylocholiny w mózgu, sen REM był bardzo opóźniony. Wyniki powyższe świadczą o tym. że u człowieka, podobnie jak u zwierząt doświadczalnych, acetylocholina odgrywa doniosłą rolę w sterowaniu snem REM. Trzeba przy tym wspomnieć, że Gillin i Sitaram obserwowali wyjątkowo szybkie występowanie snu REM po wstrzyknięciu arecholiny u chorych z depresją. Spostrzeżenie to pozwala przypuszczać, że podłożem depresji jest nadwrażliwość komórek nerwowych na acetylocholinę, co ma istotne znaczenie nie tylko dia patologii snu w tej chorobie, ale także dla wszystkich jej objawów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>