Badania nad czasem trwania snu

Wyniki przedstawionych powyżej badań nad czasem trwania snu dotyczą wartości przeciętnych. Nie należy zapominać o tym, że czas ten może być różny u tej samej osoby. Z własnego doświadczenia każdy wie doskonale, że sypia różną ilość godzin w ciągu doby. Wpływają na to okoliczności zewnętrzne, czasem sypiamy dłużej, podczas wakacji czy w niedzielę, a czasem krócej, przed egzaminem lub gdy trzeba zaopiekować się chorym. Doniosłą rolę odgrywają także czynniki wewnętrzne. Bardzo istotny jest nastrój wiadomo, że człowiek, któremu wszystko się wiedzie i który jest w dobrym usposobieniu, potrzebuje mniej snu, niż ten, który jest w gorszym nastroju. Każdy z nas czasem jest śpiochem, a czasem cierpi na bezsenność.

Teraz kilka jeszcze słów o zależności między wewnętrzną strukturą snu a czasem trwania snu dobowego. Zagadnieniem tym zajmuje się paryżanka Odile Benoit, fizjolog z zawodu. Okazało się, że człowiek sypiający długo spędza mniej czasu we śnie głębokim. Są też ludzie sypiający długo, którzy na pozbawienie snu reagują znacznym zwiększeniem ilości snu głębokiego podczas pierwszego cyklu. Przyczyna różnego czasu trwania snu wyjaśni się, gdy uwzględnimy, że człowiek, który potrzebuje dużo snu, jest zdolny spać głęboko tylko na początku snu i odbywa sen wolnofalowy w „rozcieńczonej” formie, jako stadium 2, a więc w dłuższym czasie. Osoby sypiające krótko mają dłuższy sen głęboki, a więc szybciej „wyrabiają swoją normę”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>