Rola serotoniny

Jeśli poda się zwierzętom tym 5-hydroksytryptofan, synteza serotoniny może się odbywać nadal, gdyż ominięty został blok wywołany pCPA. Zabieg ten przywraca sen zwierzętom.

Potwierdzono więc, że serotonina odgrywa ważną rolę w procesie snu. Uważa się, że podawanie tryptofanu zwiększa syntezę serotoniny, może zatem działać nasennie. Ewentualne nasenne oddziaływanie tryptofanu badano na różne sposoby u zwierząt i u ludzi, wyniki tych badań, jak już wspomniałem w rozdziale 5. przyniosły tylko rozczarowania. Wprawdzie niektórzy uczeni uważają, że tryptofan poprawia sen, jednak we wszystkich badaniach działanie to okazało się słabe. Inni natomiast nie stwierdzali żadnych zmiany po tryptofanie. Negatywne wyniki nie świadczą tu przeciwko udziałowi serotoniny w procesie snu, mówią raczej o trudnościach w modyfikacji jej metabolizmu. Wiadomo dziś, że tryptofan nie wnika bezpośrednio z krwi do tkanki mózgowej, jego transport zależy od innych jeszcze związków chemicznych.

Dotychczas mówiliśmy wyłącznie o roli serotoniny. Ale w monoaminowej teorii regulacji snu uwzględnione zostały także inne substancje przekaźnikowe: noradrenalina, dopamina i acetylocholina. Nie wdając się już w szczegóły, pragnę podkreślić, że zgodnie z teorią monoaminową prawidłowa regulacja snu jest wyrazem równowagi między różnymi układami, w których wymienione powyżej związki pełnią rolę przekaźników. Wrócimy jeszcze do tego tematu pod koniec rozdziału.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>