O lisach, szczurach i słoniach, czyli o śnie u ssaków cz. 2

U wszystkich ssaków można na podstawie zapisu EEG i EMG rozpoznać stadia snu. Czynność bioelektryczna mózgu u szczura wykazuje w czuwaniu i we śnie REM fale szybkie oniskiej amplitudzie,a we śnie Non-REM wysokonapięciowe fale wolne. Napięcie mięśni karku, rejestrowane za pomocą EMG, wyraźnie spada podczas snu. W stadium REM występują ponadto szybkie ruchy gałek ocznych

Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zarejestrować czynność bioelektryczną móz.gu. Także u zwierząt można uzyskać zapis EEG z powierzchni głowy lub z powierzchni mózgu. Rysunek 7.2 przedstawia EEG i EMG u szczura we śnie i w czuwaniu. Okazuje się, że są one podobne do zapisów uzyskiwanych u ludzi. W czuwaniu czynność bioelektryczna mózgu jest niskonapięciowa, widoczne są regularne fale o częstotliwości około 7 e/s, to jest w zakresie czynności theta. Mięśnie poprzecznie prążkowane są napięte, w wyniku czego obraz EMG jest obfity i wysokonapięciowy. Po zapadnięciu w sen napięcie mięśniowe spada. We śnie Non-REM w zapisie EEG pojawiają się nieregularne, wysokonapięciowe fale wolne. We śnie REM dominuje niskonapięciowa regularna czynność szybka, występują także szybkie ruchy gałek ocznych i okresowe skurcze w obrębie mięśni lap oraz mięśni przy- włośnych pyska. Sen Non-REM i REM stwierdza się u wszystkich badanych ssaków'. Wyjątek stanowią delfin i kolczatka, które nie mają snu REM, podział na stadia i typowe zmiany elektrofizjologiczne stwierdza się jednak u większości ssaków.

Wróćmy teraz do naszego szczura i przyjrzyjmy się dokładnie, jak wygląda jego sen. Szczur jest zwierzęciem nocnym i sypia głównie w dzień. Rejestracja EEG przez 24 godziny wykazuje, że śpi on 12 godzin na dobę, przy czym 10 godzin przypada na sen Non-REM. a 2 godziny na sen REM.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>