Marzenia senne

Gdyby człek we śnie przez ogród Edenu wędrował, gdyby kwiat na znak prawdy w raju otrzymał. i gdyby kwiat ten w dłoni rano ujrzał, co by to wówczas znaczyło? Marzenia senne od niepamiętnych czasów budzą w ludziach niepokój i fascynację. W chwili gdy odkryto zjawisko snu REM i jego powiązanie z marzeniami sennymi, rozpoczęła się era badań naukowych w tej dziedzinie. Niestety, możliwości nauk przyrodniczych są ograniczone, co niejednokrotnie prowadzi do zbytnich uproszczeń. Uproszczeń tych nie udało się uniknąć także i w dziedzinie badań nad marzeniami sennymi. W rozdziale tym podałem najpierw dokładny opis marzeń sennych, a następnie spróbuję przedstawić sposób ich powstawania oraz rolę biologiczną. Postanowiłem przy tym nie ograniczać się do wyników badań z zakresu nauk ścisłych, ale naświetlić sprawę z różnych punktów widzenia.

Gdy mowa jest o marzeniach sennych, zwykle przychodzą nam na myśl niezwykle i fantastyczne zdarzenia przeżywane we śnie. We śnie bowiem spotykamy ludzi, którzy dawno już nie żyją, przenosimy się niezwykłym sposobem w dalekie kraje, rozmawiamy ze zwierzętami, posiadamy cudowne umiejętności, na jawie zupełnie nieprawdopodobne. Gdyby ktoś nam o tym opowiadał na serio, uznalibyśmy go za szaleńca.

Spróbujmy określić, na czym polega szczególny charakter świata snów. Często sceneria zmienia się nagle, ale bywa, że obrazy powoli się przenikają. Wracają z przeszłości ludzie i zdarzenia. Struktura czasu i przestrzeni jest rozchwiana. Ważną cechą rzeczywistości marzeń sennych jest swoista nieuchronność. Zdarzenia i przedmioty pochłaniają całą uwagę, nie sposób się od nich uwolnić i pomyśleć o czymkolwiek innym. Amerykański uczony Allan Rechtschaffen powiada, że w marzeniach sennych nie ma miejsca na fantazję, co jest może zaskakujące, ale wyjątkowo trafne. We śnie, w przeciwieństwie do jawy, nie można myśleć o czymkolwiek innym niż się w danej chwili dzieje. Sceneria snu wypełnia całą psychikę i nie starcza już miejsca na refleksję. Ta jednotorowość warunkuje szczególną odrębność świata snów. Aczkolwiek w świecie tym pojawiają się inni ludzie, we śnie jest się niewypowiedzianie samotnym, z nikim nie można podzielić losu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>